Aktualności

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kancelarii
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Katarzyny Huras zaleca się noszenie maseczek. Zaleca się kontakt telefoniczny lub mailowy.
Kontakt z kancelarią możliwy jest w godzinach pracy kancelarii:
 telefonicznie – (32) 294-57-47
 mailowo – sosnowiec.huras@komornik.pl
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Komornika w ING Bank Śląski S.A. z/s w
Katowicach Oddział w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 7 nr: 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242
(w treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę sprawy).