Aktualności

Wszelkie pouczenia dłużnika o jego uprawnieniach i obowiązkach w postępowaniu egzekucyjnym można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej – www.komornik.pl/pouczenia.

Wnioski formalne należy składać w formie „papierowej”, z zachowaniem formy dla pism procesowych wynikającej z art. 126 k.p.c. w zw. z art. 13 par. 2 k.p.c.
Kontakt z kancelarią możliwy jest w godzinach pracy kancelarii:
 telefonicznie – (32) 294-57-47
 mailowo – sosnowiec.huras@komornik.pl
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Komornika w ING Bank Śląski S.A. z/s w
Katowicach Oddział w Sosnowcu, ul. Małachowskiego 7 nr: 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242
(w treści przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę sprawy).