Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Sosnowcu
KATARZYNA HURAS

41-200 Sosnowiec
ul. Modrzejowska 45
(wejście do kancelarii jest od ul. Wyszyńskiego, gdzie znajdują się także miejsca parkingowe)

tel.: (32) 294 57 47
fax: (32) 294 57 12
e-mail: sosnowiec.huras@komornik.pl
www.komornicy.org

Kancelaria czynna:

poniedziałek, środa, czwartek: od 8.30 do 15.00
wtorek: od 9.30 do 17.00
piątek: od 7.30 do 14.00
Piątek jest dniem wewnętrznym.
Przyjmowane są tylko wpłaty w kasie kancelarii.

Komornik przyjmuje strony:

wtorek: od 13.00 do 17.00
czwartek: od 9.00 do 12.00

Kasa czynna:

codziennie w godzinach urzędowania Kancelarii

sosnowiec
zagłębie
śląsk
komornik

 

Właściwość miejscowa
Rewir obejmuje obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Sosnowcu, do której należy miasto Sosnowiec.

Ponadto informuje się iż na dzień dzisiejszy właściwość do prowadzenia postępowań egzekucyjnych obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomosci stosuje się odpowiednio (Art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Dz.U. z 1997 Nr 133 poz. 882 z późn. zm.)

Dokonując wyboru wierzyciel składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art.8 ust 6 w/w ustawy).

 

 

 


Kancelaria posiada elektroniczny dostęp do systemu OGNIVO, który jest narzędziem umożliwiającym elektroniczną wymianę informacji
w zakresie poszukiwania posiadanych przez dłużnika rachunków bankowych.
Kancelaria jest przystosowana do obsługi wniosków składanych w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU).

Wpłat należy dokonywać w Kancelarii w godzinach jej urzędowania bądź na konto komornika
w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach Oddział w Sosnowcu
NR KONTA: 59 1050 1360 1000 0090 7185 5242
wskazując sygnaturę sprawy oraz oznaczenie stron postępowania.